Teijo Ensteg

Enstegstvättmaskiner med manuell dörr.

Tvättmaskinerna tillverkas i rostfri stålplåt, isolerade med mineralull och beklädda med isolerplåt. Maskinerna tvättar med en het tvättvätska bestående av ca 95% vatten och ca 5% alkalisk tvättvätska. Vätskan sprutas mot tvättgodset med tryck och stort flöde. Tack vare tvättemperaturen självtorkar tvättgodset efter avslutad tvättprocess.
Den recirkulerade tvättprocessen kombinerad med typ oljeavskiljare, förlänger tvättbadets bytesintervaller.

För att se produktblad: Klicka här!