Steelshot / Steelgrit

Steelshot/-grit är runda respektive krossade stålkulor som tillverkas av högkvalitetsstål som finfördelas, härdas, värmebehandlas och siktas. Steelshot/-grit garanterar högsta kvalitet och en lång livslängd då det tillverkas med noggrann kontroll.
Användningsområde:
Steelshot används främst vid slungblästring, samt som förberedande process före slutlig ytbehandling. Ex. Borttagning av rost, färg, etc.
Kulbombning inom rymdindustrin, flygindustrin och verkstadsindustrin.

Steelgrit används i luftblästringsutrustningar vid komplicerade blästringsarbeten där en speciell ytprofil önskas.