Specialblästermedel

 

  • Aluminiumoxider med Al2O3-innehåll från 50-99,6%
    I denna grupp ingår även sinter balls med runda kulor
    av extremt hög kvalitet och med god livslängd
  • Glaskulor av absolut högsta kvalitet
  • Plastblästermedel – vi säljer endast ”MIL-SPEC” material av absolut högsta kvalitet
  • Natriumvätekarbonat typ Armex, som också går under
    namnet soda

Genom våra kontakter med världens ledande blästermedelstillverkare kan vi erbjuda våra kunder blästermedel av mycket hög kvalitet – samtidigt som vi har utrustning för att återvinna materialet – allt för att göra det så ekonomiskt gynnsamt som möjligt att använda det.

Detta gäller såväl vid konventionell blästring med hjälp av tryckluft som användning i slungrensmaskiner utrustade med första generationens Rutten slunghjul eller Gamma-hjulen, som är den senaste utgåvan.

Vad gäller blästermedel kan man generellt säga, att till extremt hårda blästermedel såsom aluminiumoxid skall man använda lägre arbetstryck och återvinna blästermedlet fl era gånger för att få ett mer ekonomiskt blästerförfarande.

Till sega blästermedel kan man däremot använda högre tryck, och när det gäller glaskulor, plastblästermedel samt
Armex gäller det på nytt att sänka trycket för att öka livslängden på blästermedelspartikeln.

Vill Ni veta mer om våra blästermedel, är Ni välkommen att kontakta oss.
Vi har ett stort nät av leverantörer, som levererar blästermedel av absolut högsta kvalitet. Kan inte vi svara Er, så ser vi till så att vi får svar från våra leverantörer för att underlätta Ert val av blästermedel samt utrustning.