Keramiska kulor

Keramiskt blästermedel kan användas som ett alternativ till glaskulor.
De är idealiska för t.ex färgbortagning, lackbortagning och limbortagning.

Bilden till höger visar förloppet för kermiska respektive glaskulor.
Bilden visar föroppet för 0, 5, 10 och 40 cykler.
Som ni ser så smulas glaskulorna sönder efter ca 40 cykler medans de keramiska kulorna håller sig näst intill intakta.