Fox

Fox 10

Med FOX-skåpen, vars utformning och design baserar sig på många års erfarenhet av utvecklingsarbetet med blästerskåpen i Jetair-serien, kan vi nu erbjuda ett professionellt blästerskåp till ett konkurrenskraftigt pris.
Blästerskåpen i FOX-serien finns i 3 olika storlekar, varav det minsta FOX 10 är avsett för bordsplacering. Det är idealiskt för hobbybruk eller liknande mindre frekvent användning.
Skåpet är populärt för användning i laboratorier samt för olika tester
och undersökningar.

De större skåpen, FOX 25 och FOX 50, har en mycket avancerad design och många speciella egenskaper, bl a inbyggt filtersystem och enkel styrning med fotpedal.

Den stora sidodörren förenklar in- och urlastning av stora komponenter.

Med invändig belysning samt väl tilltagen siktruta har operatören en god överblick under hela blästeroperationen.

FOX-skåpen kan med olika tillbehör anpassas efter kundens önskemål.

Med fast monterade blästerhandskar får man en mycket ren arbetsmiljö runt skåpet.

FOX-skåpen kan förses med olika typer av vridbord, och de kan också mycket enkelt förvandlas till tryckblästerskåp för att öka kapaciteten med upp till 4 ggr jämfört med injektorblästring.

Injektormetoden
Blästermedlet sugs upp ur blästermedelsbehållaren via ett rörsystem till slangen, som är ansluten till blästerpistolen. Blästermedlet sugs med av den snabba luftströmmen inne i blästerpistolen och pressas ut ur munstycket.

Tryckblästermetoden
Blästermedlet fylls på i ett tryckkärl, som sitter monterat under blästermedelsbehållaren.
När fotpedalen trycks ner, sätts tryckkärlet under tryck och blästermedlet transporteras i hög hastighet upp till blästermunstycket via blandarventil och blästerslang.

Trycktillsats
Tryckblästring ökar kapaciteten upp till 4 ggr jämfört med injektorblästring. Med vårt minitryckkärl kan blästerskåpen enkelt förvandlas till tryckblästerskåp utan att ändra det elektriska systemet. Man kan också använda de fl esta på marknaden förekommande blästermedlen.

Tillbehör och reservdelar

Fox-skåpen kan förses med många olika typer av blästermunstycken.
Som standard levereras munstycken i tungsten carbide. Vid arbeten med slitande och aggressiva blästermedel rekommenderas munstycke i borkarbid.

Filter
Blästerskåpen är som standard försedda med ett integrerat flerficksfilter.
Filterpåsen är mycket enkelt att byta.
Avsugningen av damm kan justeras beroende på vilken typ av blästermedel
som används.

Dokument
Fox blästerskåp