Elmasonic P

Elmasonic P

Det mest professionella sättet att använda ultraljud

■ Multifrekvensenheter med 37 kHz och 80 kHz, finns i 6 olika storlekar för typiska och svåra analys- och rengöringsapplikationer.
■ 7 speciella ultraljudsfunktioner och intuitiv, användarvänlig driftsdisplay.
■ strömstyrd ultraljud med hög energitäthet för svåra applikationer (lågfrekvens) eller mild och tyst för rengöring av kapillärer och små föremål (hög frekvens).

Dokument
Elmasonic P