Filter

Filterpåsar

Det som styr valet av påse är temperatur, filtrat, flöde, partikeltyp, kemisk kompabilitet, viskositet etc. Samtliga påsar i vårt sortiment kan levereras i nylon, polypropylen, polyester och viskos. Filterpåsar indelas i ytfiltrerande och djupfiltrerande. För ytfiltrerande påsar används en vävd…

Filterhus

Carlander & Company AB erbjuder filterhus från ledande tillverkare i Europa och USA. Tillverkningen sker i kolstål, rostfritt stål samt PVC och polypropylen. Avgörande för valet av filterhus är applikation, vätska, temperatur, tryck etc. De större filterhusen kundanpassas i fråga…