Aluminiumoxid, vit

Aluminiumoxid är en mineral produkt som är kemiskt neutral. Den orsakar ej någon korrosion genom metalliska avlagringar på det blästrade arbetsstycket. Den rostar ej och upptar ingen fuktighet. Aluminiumoxiden innehåller ingen fri kisel och kan därför ej orsaka silikos.
Materialet passar till hårda ytor där kraven på precision är hög.
Vit aluminiumoxid innehåller mindre järnoxid vilket gör den aggressivare än den bruna.

Användningsområde:
Blästring av hårda ytor t.ex. ädelstål, hårdmetall och magneter.
Blästring av material som skall användas till elektronik eller tunt material som inte får deformeras.