Multifrekvensmodeller

Multifrekvens

Med multifrekvens menas möjligheten att ha tillgång till två olika frekvenser i en och samma maskin, en möjlighet som Elma är ensamma om att erbjuda på standardtvättar. Den lägre frekvensen används för intensiv rengöring av grovt smutsiga detaljer, den högre ger en jämnare och finare rengöring av känsligare material. Tvättarna kan fås i två olika varianter, antingen valbar frekvens mellan 25 och 45 kHz, eller mellan 35 och 130 kHz.

Degas
Nybytta tvättvätskor (vattenlösningar) är mättade med syrgas. Denna bör avlägsnas för att optimera effektiviteten i badet. Detta görs enkelt med Degasfunktionen.

Svep
Svepfunktion; eliminerar sk ”tvättränder” som annars lätt uppkommer pga horisontella stråk med hög respektive låg effekt. Gör också att varje piezoelement får arbeta på sitt maxima under varje svepcykel, vilket innebär bättre verkningsgrad; mer av den tillförda energin förs ut i vätskan.

Variabel effekt
Steglöst ställbar effekt mellan 10%-100%, användbart vid tvätt av känsliga material som annars kan skadas vid full effekt och låg frekvens.

Samtliga modeller i multrifrekvensserien levereras med 1,5 mm svetsad tank i rostfritt syrafast stål, och alla har också avlopp med ventil. Från storlek TI-H 25 och uppåt levereras de med bräddavlopp och anslutningar för oljeavskiljning. Alla har givetvis värme och timer med steglös inställning 1 – 15 minuter eller evighetsläge.

För att se produktblad: Klicka här!