Allmänt

Ett speciellt system av svängare konverterar elektrisk energi till mekanisk energi i form av vibrationer, ultraljud. Dessa vibrationer överförs via tvättankens väggar av rostfritt stål till tvättvätskan. Ljudet skapar extremt små vacummbubblor i mikrometerområdet som imploderar med hög hastighet. De mycket energirika jetströmmar som skapas resulterar i att smuts effektivt kan tas bort från föremål som är placerade i tanken.
Elma GmbH & Co KG grundades 1948, och har idag 180 medarbetare och en omsättning på ca: 50 miljoner Euro. Man tillverkar ultraljudstvättar i alla storlekar, från enkla table-top-enheter på 0,8 liter till helautomatiska linesystem med t ex clean room-klassning i storlekar på upp till tusentals liter. Några referenser i Tyskland är Carl Zeiss, Luftwaffe, Siemens m fl, i Sverige Alstom Power AB, System 3R International AB, ABU Garcia AB m fl.

Du kan även ladda hem ett produktblad för utskrift som visar både analoga och multfrekvens tvättarna.

För att se produktblad: Klicka här!