SIGG TR-DG/P 110-140

Tryckblästerskåp typ TR 140 DG med plattform har stor kapacitet. Skåpet har många olika användningsmöjligheter vid manuell blästring av stora detaljer. Det är lätt att betjäna genom den vikbara frontluckan.

Till blästerskåpet kan användas alla på marknaden förekommande blästermedel.
Skåpet är försett med gummiinklädnad i blästerområdet.

Skåpet är tillverkat i en stabil plåtkonstruktion med vikbar frontlucka med två handtag, som gör det enkelt,
att med hjälp av gasfjädrar vika luckan uppåt. I båda sidorna fi nns genomföringsöppningar på 250 x 250 mm för blästring
av rör och annat långgods.

Som extra tillbehör finns att få vridkorgsaggregat för automatiskt blästring av massgods via tidur samt manuellt vridbord
för svåråtkomliga blästerobjekt.

Tryckluft:
¾” med skruvkoppling 19 mm slangdimension

Blästermunstycke:
6, 8 eller 10 mm borkarbidmunstycke

Gallerdurk:
I ett stycke, draghållfasthet 200 kg punktbelastning (mot tillägg kan gallergolv för högre belastning levereras)

Fotpedal:
Elektrisk

Blästermedelsbehållare:
24 liters justerbara blästermedelsmängder – lät att ta loss vid blästermedelsbyte.

Skåpslucka:
Tvådelad frontlucka, fälls upp med hjälp av två handtag och gasfjädrar, helt uppfälld lucka medger ilastning med kran.

Siktruta:
Utan döda vinklar, dubbla siktrutor med säkerhetsglas och lätt utbytbara slitglas

Belysning:
2 st fl uorescensrör på vardera 20 W, 220 V i dammtäta höljen monterade i skåpstaket

Sidogenomföringar:
En i varje sida på 250 x 250 mm för blästring långgods med gummidraperier.

Handhål:
Tätade med dubbla specialgummipackningar

Manöverbox:
Monterad på högra skåpsbenet. Boxen innehåller alla för driften erforderliga säkringar och motorskydd.

Säkerhetsbrytare:
Om frontluckan öppnas under drift, stängs blästringsförloppet omedelbart av.

Manometer:
Inbyggd i högra skåpsbenet, inställbar mellan 0 och 10 bar

Dammavsug:
Utbytbara stosar för anslutning till olika fi lter/dammavskiljare.

 

För att se produktblad: Klicka här!