FOX 50

Blästerskåp typ FOX 50 är lämpat för varierande blästeruppgifter såsom avgradning, mattering, dekorationsblästring o dyl. Givetvis kan man även använda det för större och tyngre blästring. FOX 50 har egen underdel med kona för automatisk rundgång på blästermedlet och det är även försett med ventilator och filter.
Art nr
8632 Blästerskåp inkl filter
8632T Blästerskåp inkl filter och tryckbläster

För att se produktblad: Klicka här!