Blästerskåp Mason

MASON är en serie kundanpassade maskiner för att överbrygga problemen i samband med blästring och etsning av gravstenar.
Indirekt blästermedelsmatning
Flera fördelar genom att man kan använda ett tryckkärl utan ställning eller en grop och att sikten i blästerkammaren har förbättrats för denna typ av dammande blästeroperationer.

Ergonomi
MASON-skåpet är designat med tanke på blästeroperatörens arbetsvillkor och har därför dubbla par handgenomföringar.
Rullarna gör det enkelt att placera gravstenen i rätt läge (justering vänster – höger & bakåt – framåt).
MASON har inbyggd dubbel halogenbelysningar, eftersom en bra sikt inuti blästerskåpet är avgörande betydelse för dessa arbetsoperationer.

Avskiljare
Dammbemängd luft och blästermedel avskiljs i en cyklon, som gör det möjligt att endast recirkulera återanvändbart blästermedel.

 

För att se produktblad: Klicka här!